BULONG - ỐC VÍT

XE NÂNG HÀNG

thông tin liên hệ
MRS. VÕ THỊ NGỌC NỞ
Giám đốc - 0902676790

Chia sẻ lên:
Xe nâng SUMITOMO

Xe nâng SUMITOMO

Mô tả chi tiết

 

Xe nâng SUMITOMO
(Xăng,Dầu)
FD 10 FG 10
FD 15 FG 15
FD 20 FG 20
FD 25 FG 25
FD 30 FG 30
FD 35  
FD 40  
FD 45  
FD 50  
FD 60  
   

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Xe nâng SUMITOMO
Xe nâng SUMITOMO