BULONG - ỐC VÍT

XE NÂNG HÀNG

thông tin liên hệ
MRS. VÕ THỊ NGỌC NỞ
Giám đốc
028 3762 5191 - 028 3762 3891

Chia sẻ lên:
Xe nâng TCM

Xe nâng TCM

Mô tả chi tiết

 

Xe nâng TCM
(Xăng,Dầu)
FD 10 FG 10
FD 15 FG 15
FD 20 FG 20
FD 25 FG 25
FD 30 FG 30
FD 35  
FD 40  
FD 45  
FD 50  
FD 60  
FD 70  

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Xe nâng TCM
Xe nâng TCM