BULONG - ỐC VÍT

XE NÂNG HÀNG

thông tin liên hệ
MRS. VÕ THỊ NGỌC NỞ
Giám đốc
028 3762 5191 - 028 3762 3891

Vít

Vít dù
Vít dù
Vít gào 4. 5 chấu
Vít gào 4. 5 chấu
Vít gỗ đầu dù
Vít gỗ đầu dù
Vít tôn
Vít tôn
Vít tự khoan đầu bằng
Vít tự khoan đầu bằng
Vít phong
Vít phong