BULONG - ỐC VÍT

XE NÂNG HÀNG

thông tin liên hệ
MRS. VÕ THỊ NGỌC NỞ
Giám đốc - 0902676790

BULONG - ỐC VÍT

Bu lông đầu bông
Bu lông đầu bông
Bu lông đầu dày , mỏng
Bu lông đầu dày , mỏng
Bu lông đầu dày , mỏng
Bu lông đầu dày , mỏng
Bu lông đầu dù cổ vuông - hột xoài
Bu lông đầu dù cổ vuông - hột xoài
Bu lông 2 đầu
Bu lông 2 đầu
Bu lông thân lớn, thân nhỏ
Bu lông thân lớn, thân nhỏ
Bu lông đầu bi
Bu lông đầu bi
Tắc kê đạn
Tắc kê đạn
Tắc kê nhựa
Tắc kê nhựa
Tắc kê sắt
Tắc kê sắt
Vít phong
Vít phong
Tyren
Tyren
Đai ốc vuông
Đai ốc vuông
Đai ốc
Đai ốc
Long đền vênh
Long đền vênh
Long đền
Long đền
Vít gào 4. 5 chấu
Vít gào 4. 5 chấu
Vít gỗ đầu dù
Vít gỗ đầu dù
Vít tôn
Vít tôn
Vít tự khoan đầu bằng
Vít tự khoan đầu bằng

XE NÂNG HÀNG

Xe nâng KOMATSU
Xe nâng KOMATSU
Xe nâng KOMATSU
Xe nâng KOMATSU
Xe nâng KOMATSU
Xe nâng KOMATSU
Xe nâng MITSUBISHI
Xe nâng MITSUBISHI
Xe nâng TCM
Xe nâng TCM
Xe nâng TOYOTA
Xe nâng TOYOTA
Xe nâng KOMATSU
Xe nâng KOMATSU
Xe nâng MITSUBISHI
Xe nâng MITSUBISHI
Xe nâng NISSAN
Xe nâng NISSAN
Xe nâng SUMITOMO
Xe nâng SUMITOMO