BULONG - ỐC VÍT

XE NÂNG HÀNG

thông tin liên hệ
MRS. VÕ THỊ NGỌC NỞ
Giám đốc
08 3762 5191 - 08 3762 3891

BULONG - ỐC VÍT

Cùm treo
Cùm treo
Cùm treo ống
Cùm treo ống
Ty ren mạ kẽm
Ty ren mạ kẽm
Thanh ren suốt
Thanh ren suốt
Đai ốc vuông
Đai ốc vuông
Đai ốc
Đai ốc
Long đền vênh
Long đền vênh
Long đền răng cưa trong
Long đền răng cưa trong
Long đền
Long đền
Vít gào 4. 5 chấu
Vít gào 4. 5 chấu
Vít tự khoan đầu bằng
Vít tự khoan đầu bằng
Bu lông đầu bông
Bu lông đầu bông
Bu lông đầu dày , mỏng
Bu lông đầu dày , mỏng
Bu lông thân lớn, thân nhỏ
Bu lông thân lớn, thân nhỏ
Bu lông đầu bi
Bu lông đầu bi
Tắc kê đạn
Tắc kê đạn
Tắc kê nhựa
Tắc kê nhựa
Tắc kê sắt
Tắc kê sắt
Vít phong
Vít phong
Bu lông
Bu lông

XE NÂNG HÀNG

Xe nâng KOMATSU
Xe nâng KOMATSU
Xe nâng KOMATSU
Xe nâng KOMATSU
Xe nâng KOMATSU
Xe nâng KOMATSU
Xe nâng MITSUBISHI
Xe nâng MITSUBISHI
Xe nâng TCM
Xe nâng TCM
Xe nâng TOYOTA
Xe nâng TOYOTA
Xe nâng KOMATSU
Xe nâng KOMATSU
Xe nâng MITSUBISHI
Xe nâng MITSUBISHI
Xe nâng NISSAN
Xe nâng NISSAN
Xe nâng SUMITOMO
Xe nâng SUMITOMO